Последна промена:

ИНТЕРАКТИВНА МАПА

Вкупен број на избирачи запишани во избирачкиот список
Вкупен број на избирачки места (без ЗРЛ)
Број на избирачки места од кои пристигнале податоци
Запишани избирачи во ИМ од кои пристигнале податоци
Избирачи кои гласале во ИМ од кои пристигнале податоци
Процент на избирачи кои гласале во ИМ од кои пристигнале податоци

Излезност до